Eğitimler

İsg alanında verdiğimiz başlıca eğitimler aşağıda listelenmiştir.

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım; kaza ya da ani hastalık durumunda sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahalelerdir. Bu müdahaleler profesyonel sağlık ekibi gelinceye, kazazede yaşam belirtileri gösterinceye ya da ilkyardımcı yorgunluktan tükeninceye kadar devam eder.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


İlk Yardım Eğitici Eğitimi

Batı İlkyardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı olarak sertifikalı eğitimlerinin yanı sıra artık "İlk Yardım Eğitici Eğitimi" konusunda da hizmet verecektir.

Batı İlkyardım olarak amaçlarımız arasında toplumda ilk yardım bilinci oluşturmanın yanı sıra bu bilinci oluşturacak bilinçli eğitmenler yetiştirmek de vardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Yangınla Mücadele ve Kurtarma Eğitimi

Herkesin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri yangın anında doğru davranış bilincini öğrenmek için herkesin alması gereken bir eğitimdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Hijyen Eğitimi

Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi verilmelidir. Hijyen eğitimi alan personelin uygun ortam sağlandığında, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışırken halk sağlığını korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız


Mesleki Eğitimi

Mesleki Eğitim, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun  17’inci maddesine göre işveren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde çalışanlarının mesleki eğitim almasını sağlamalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız


Etiketler : Eğitimler , isg eğitimleri , hijyen , ilkyardım , yangın eğitimleri , mesleki eğitim belgesi